Slideshow CK

Vukovar
Vukovar
Kutjevo
Vojarna 123. brigade Požega

Povijesni dokumenti Trenkovih pandura

03.05.2017.

Kako smo i najavili da smo došli u posjed kopija originalnih dokumenata koji govore o Trenkovim pandurima a evo sada imamo i popis ljudi koji su bili Trenkovi panduri. 
Dolazeći do originalnih dokumenata u kojima stoji izrazito puno podataka dolazimo do prave istine. Tako će puno dosadašnjih priča i napisanih tekstova pasti u vodu jer nemaju nikakve povijesnih osnova. 
 Evo ovdje se može vidjeti kako izgleda originalni popis Trenkovih pandura a na drugoj fotografiji možete vidjeti popis jednoga dijela pandura. 
 U posjedu smo i cijeloga pisma koje je Franjo barun Trenk uputio carici Mariji Tereziji gdje je moli da Trenkovi panduri pređu iz iregularne postrojbe u regularnu. Carica Terezije je 1745. odobrila ovaj prelazak a taj datum se danas uzima kao datum stvaranja današnje moderne Hrvatske vojske. Trenkovi panduri 1741. -1748. kada prelaze u Slavonski bataljun a 1756. u 53. pješačku pukovniju, postrojbu sa najdužim trajanjem u Hrvatskoj vojnoj povijesti do danas. Pukovnija je rasformirana krajem 1918. i početkom 1919. nakon što su se u Zagrebu 05. 12. 1918. pobunili protiv stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kada su izašli zajedno sa civilima na ulice Grada Zagreba te se uputili prema Trgu bana Jelačića, gdje je nekoliko pripadnika pukovnije poginulo.

 

img004

img005

 

1

 

img006